Organisation / Recht

Justiziariat

Dummy-Frau.png

Ismene Finkmann
Justiziarin
Tel.: 030 - 27 57 7 - 561
Fax: 030 - 27 57 7 - 560
E-Mail: finkmann@ffa.de

Dummy-Mann.png

Markus Siebert
Justiziar
Tel.: 030 - 27 57 7 - 562
Fax: 030 - 27 57 7 - 560
E-Mail: siebert@ffa.de

Dummy-Frau.png

Karolin Riedl
Justiziarin
Tel.: 030 - 27 57 7 - 564
Fax: 030 - 27 57 7 - 560
E-Mail: riedl@ffa.de

Assistenz

Dummy-Frau.png

Stefanie Schütt
Assistenz
Tel.: 030 - 27 57 7 - 565
Fax: 030 - 27 57 7 - 560
E-Mail: schuett@ffa.de

Dummy-Frau.png

Anne Weist
Assistenz
Tel.: 030 - 27 57 7 - 566
Fax: 030 - 27 57 7 - 560
E-Mail: weist@ffa.de

Dummy-Frau.png

Claudia Lange
Assistenz
Tel.: 030 - 27 57 7 - 565
Fax: 030 - 27 57 7 - 555
E-Mail: lange@ffa.de

Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken, Warner
Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken
Der Trafikant, Tobis
Der Trafikant
Gundermann, Pandora
Gundermann
Pettersson & Findus: Findus zieht um, Wild Bunch
Pettersson & Findus: Findus zieht um
Ballon, Studiocanal
Ballon
25 km/h, Sony
25 km/h